Portal de Transparència

logo portal de transparència del SOCIB

INSTITUCIONAL

ECONÒMICA

Funció del centre Informació contractes
Normativa: Conveni | Modificació Conveni Pressupostos: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Estructura organitzativa Comptes anuals i informes d'auditoria: 2017 | 20162015 | 2014
Equip SOCIB  
Memòria anual i Pla d'Actuació

Periode Mig de Pagament (PMP)

Facturació electrònica: FACE