Sobre la Línia d'Investigació


Principals característiques de la Sensibilitat Ambiental, què és, primers exemples i utilitats

Marc Institucional


Institucions implicades a l’establiment de la sensibilitat ambiental de les costes de les Illes Balears

Criteris i mètodes de classificació de la Sensibilitat Ambiental


Criteris i mètodes aplicats per a la zonificació del litoral d’acord amb la sensibilitat ambiental

Principals Característiques de la Sensibilitat de les Costes de les Illes Balears

Aplicacions i productes (Visor Cartogràfic)


Informes tècnics, productes, aplicacions i tasques en curs a les Illes Balears