SACOSTA (Sensibilitat Ambiental de la línia de Costa) és un visor cartogràfic en el que es mostra la informació relacionada amb la sensibilitat ambiental de la línia de costa de les Illes Balears. Aquest visor ha estat concebut com a una eina de recolzament per a la presa de decisions front a un possible vessament d’hidrocarburs. La zonificació s’ha adaptat per al litoral de les Illes Balears de l’estàndard proposat per la NOAA (2002) i consta de tres components principals: a) Classificació geomorfològica de la línia de costa (tipus de costa); b) Recursos biològics (àrees costaneres protegides); c) ús humà (infraestructures, equipaments, serveis, patrimoni històric de la línia de costa).

L’eina constituïda per SACOSTA compleix amb els estàndards d’operativitat de l’OGC d’acord amb el proposat per la directiva INSPIRE. La consulta de les dades es pot realitzar des del propi visor, així com des del Google Earth (opció de metadades), o mitjançant un servei de WMS. La descripció de les dades (metadades) es troba disponible en el catàleg de metadades del SOCIB.

La informació espacial del visor es va realitzar durant 2005-2006 dins del marc d’un conveni, entre la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. Les dades presentades a SACOSTA han estat revisades i actualitzades pel SOCIB.