Portal de Transparència

logo portal de transparència del SOCIB

INSTITUCIONAL

ECONÒMICA

Funció del centre Informació contractes

Normativa: Conveni | Modificació Estatuts 2016 |

Modificació Estatuts 2019 Addenda al Conveni 2021

Pressupostos: 2021 |2018 | 2017 | 2016 | 2015
Estructura organitzativa Comptes anuals i informes d'auditoria: 2020 2019 | 2018 | 2017 | 20162015 | 2014
Equip SOCIB  
Memòria anual i Pla d'Actuació

Periode Mig de Pagament (PMP)

Facturació electrònica: FACE

Canal de denúncies