6 eines de la ICTS SOCIB per investigar l'oceà

Des de temps remots, la fascinació pel mar ha impulsat a la humanitat a solcar l'oceà, sense importar la seva extensió i hostilitat, donant lloc al naixement de l’oceanografia moderna a finals del segle XIX, basada principalment en expedicions científiques que podien durar anys. A partir de la dècada dels anys 80, l’oceanografia va experimentar una transformació radical, les llargues campanyes a bord de vaixells oceanogràfics van donar pas a la monitorització permanent de l’oceà a través de nous instruments i tecnologies d’observació in situ, a la costa o des de l’espai a través de satèl·lits. En aquest context, les infraestructures d’observació de l’oceà com el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) han cobrat especial rellevància, ja que ofereixen dades, coneixements científics, productes i serveis a la comunitat científica, la indústria marina, els responsables de la presa de decisions i la ciutadania en general.

La ICTS SOCIB opera un sistema multiplataforma d’observació i predicció que monitoritza de forma contínua i sostinguda (365 dies a l’any, 24 hores al dia) el Mediterrani occidental i especialment el mar Balear. Aquest sistema inclou: boies de deriva superficial, perfiladors, estacions costaneres instal·lades a diferents ports i zones costaneres de les Illes Balears, boies metoceàniques instal·lades al canal d’Eivissa i la badia de Palma, el Vaixell Oceanogràfic V/O SOCIB, estacions de radar costaner d’alta freqüència instal·lades a Eivissa i Formentera, planadors submarins autònoms (gliders) i sistemes de monitorització de platges instal·lats en diferents platges de Balears. Descobreix més sobre 6 d’aquestes eines d’observació oceànica a continuació: potser ja n’has vist algunes al mar Mediterrani!

Idealised representation of the SOCIB’s multi-platform system.

Representació idealitzada del Sistema Multiplataforma de la ICTS SOCIB.

1/ Plataformes lagrangianes

Les plataformes lagrangianes són plataformes d’observació autònomes que es deixen derivar lliurement i registren la seva posició. La instal·lació de Plataformes Lagrangianes de la ICTS SOCIB inclou boies de deriva superficials i perfiladors que són llençats al mar, i s’estableix un seguiment del seu moviment dirigit pels corrents superficials. Mitjançant posicionament per satèl·lit es localitza la seva posició per establir-ne la trajectòria i la velocitat, descrivint amb el seu moviment un mapa de corrents.
Saber-ne més sobre les plataformes lagrangianes

2/ Estaciones fixes

Es tracta d’un sistema de monitorització en temps real per proveir dades fiables sobre diferents paràmetres oceanogràfics (l’onatge, els corrents, la temperatura o la salinitat de l’aigua de mar) i els paràmetres meteorològics (la pressió atmosfèrica, la velocitat del vent o la temperatura de l’aire) mitjançant una xarxa d’instal·lacions composta per estacions costaneres, boies metoceàniques, estacions del nivell del mar i estacions meteorològiques. Aquesta xarxa d’estacions fixes d’alt nivell tecnològic constitueix una aposta per l’oceanografia operacional i per la millora dels sistemes de predicció oceanogràfica.
Saber-ne més sobre les estacions fixes

3/ Vaixell Oceanogràfic SOCIB

El Vaixell Oceanogràfic V/O SOCIB és un catamarà costaner especialment ideat per estudiar el Mediterrani, però també per donar suport a projectes d’investigació oceanogràfica en l’àmbit nacional i internacional. Té una eslora de 24 metres i està equipat amb els últims avenços tecnològics i equipaments per a dur a terme recerca multidisciplinària. Cada any realitza campanyes oceanogràfiques, incloent-hi les campanyes “CANALES”, en el marc de l’observació permanent dels canals de Mallorca i d’Eivissa que realitza la ICTS SOCIB. Aquestes campanyes permeten seguir avançant en el coneixement de l’estat i la variabilitat del mar Balear i concretament d’aquestes àrees de gran rellevància i interès per ser punts d’especial concentració de biodiversitat.
Saber-ne més sobre el V/O SOCIB

4/ Radar Costaner HF

El Radar HF (per les seves sigles en anglès: High Frequency - Alta Frecuencia) és una tecnologia de teledetecció terrestre que emet ones de ràdio i rep el ressò marí reflectit, permetent el seguiment continu dels corrents de la superfície de l'oceà en àmplies zones costaneres amb una resolució espacial sense precedents. La ICTS SOCIB opera el sistema de radar HF del Canal d'Eivissa, que està compost per dues antenes: una ubicada a Eivissa i una altra a Formentera. El Canal d'Eivissa és una zona molt important a causa de la interacció de les masses d'aigua de l'Atlàntic, que entren per l'estret de Gibraltar, amb les masses d'aigua del Mediterrani. La interacció d'aquestes té un gran impacte en el clima mediterrani i la biodiversitat de la zona.
Saber-ne més sobre el Radar Costaner HF

5/ Gliders

Els gliders o planadors submarins són uns vehicles autònoms que están revolucionant la investigació oceanogràfica actual, ja que permeten monitoritzar en temps real l’estat del mar. Els gliders estan equipats amb sensors per obtenir informació sobre paràmetres fisicoquímics de l’aigua de mar. Aquests aparells són capaços d’obtenir informació de conductivitat, temperatura, profunditat, clorofil·la i oxigen a través dels seus sensors durant mesos. Els gliders s’han convertit en els grans aliats de la comunitat investigadora, ja que poden realitzar missions de manera autònoma durant setmanes, o mesos, permetent obtenir dades de més resolució i en temps real sobre els corrents marins a un cost menor que les campanyes als vaixells oceanogràfics.
Saber-ne més sobre els gliders

6/ Instal·lació de Monitorització de Platges

La instal·lació de Monitorització de Platges de la ICTS SOCIB consisteix en un sistema modular de monitorització integral de platges mitjançant tècniques de videomonitorització costanera i l’obtenció de dades meteorològiques i oceanogràfiques in-situ gràcies als correntímetres, els mareògrafs i les estacions meteorològiques situades a diversos punts clau de la costa balear. Aquest innovador sistema d’obtenció de dades en temps real es combina amb campanyes científiques i compta amb un programa periòdic d’aixecaments topogràfics i batimètrics, a més del mostreig de sediments a diferents platges.
Saber-ne més sobre la instal·lació de Monitorització de Platges