La ICTS SOCIB ofereix formació a les futures generacions en oceanografia

El Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) continua oferint formació a les futures generacions d'oceanògrafs i oceanògrafes, per desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de les ciències i les tecnologies marines. En el marc d'aquesta tasca formativa, destaquen els convenis de cooperació educativa amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universidad de Cádiz (UCA), que han permès acollir diversos estudiants per fer les pràctiques a la ICTS SOCIB.

En particular, durant el darrer trimestre del 2022, l'alumne del Grau en Geografia de la UIB, Carlos Pallín Terrasa, ha treballat en la creació d'una base de dades cartogràfiques amb informació rellevant per al projecte europeu LIFE AdaptCalaMillor, que impulsa l'adaptació al canvi climàtic de Cala Millor (Mallorca, Illes Balears). A més, Pallín ha participat en una campanya oceanogràfica al costat de l'equip de la ICTS SOCIB a bord del Vaixell Oceanogràfic V/O SOCIB. “Ha estat una experiència positiva i única, que m'ha permès desenvolupar un sentit de l'organització i de la feina; a més de participar en una campanya en què he après a realitzar mostrejos, incloent-hi la recollida i el tractament de les mostres al laboratori per a la seva posterior anàlisi. Aquesta experiència m'ha permès obrir la ment i aprendre com treballa tot un equip multidisciplinari”, destaca l'alumne de la UIB.

Durant el mateix període, Cristina Montes García, alumna del Màster en Gestió Integrada a Àrees Litorals de la UCA, ha realitzat les seves pràctiques a la instal·lació de Monitorització de Platges de la ICTS SOCIB. L'alumna de la UCA ha fet un estudi del comportament morfodinàmic de la platja de Son Bou (platja natural), a Menorca. Aquest estudi analitza l'evolució de l'estat de platja, els patrons de resposta i de recuperació davant d'esdeveniments extrems com tempestes, i el balanç sedimentari a platja seca i a platja submergida, per al període 2011-2021. La instal·lació de Monitorització de Platges també ha acollit l'alumne del Doble Grau en Ciències del Mar i Ciències Ambientals de la UCA, Gonzalo Ruiz Gómez, per analitzar l'evolució de corrents mitjans induïts per l'onatge al llarg de prats de Posidònia.

"Poder formar les futures generacions d'oceanografia, no només en l'àmbit operacional, sinó també científic, és enriquidor", diu Àngels Fernandez-Mora, responsable de la instal·lació de Monitorització de Platges. “A través de les pràctiques, l'alumnat aprèn i col·labora, d'una banda, en el funcionament i el desenvolupament operacional de la instal·lació, i de l'altra, en el desenvolupament de la investigació i els mètodes que apliquem, donant autonomia, i compartint i discutint noves idees, dubtes i resultats”, afegeix Francisco Criado, investigador d'aquesta instal·lació i també tutor de les pràctiques.

A més, amb l'objectiu d'impulsar la cultura científica sobre l'oceà en la ciutadania, així com donar visibilitat i posar en valor l'activitat del SOCIB com a Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) i observatori marí, el servei d'Estratègia Corporativa, Comunicació i Transferència de Coneixement de la ICTS SOCIB ha acollit l'alumne del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UCA, Nimai García. Aquest alumne ha desenvolupat un Pla de Màrqueting Digital no lucratiu per a la institució. "El que més valoro de les meves pràctiques a la ICTS SOCIB és l'oportunitat d'aplicar i complementar els coneixements que he adquirit en la meva formació acadèmica, generant noves competències i desenvolupant un màrqueting amb causa que impacti positivament en la ciutadania", explica Nimai.

Aquestes pràctiques s'emmarquen en la col·laboració que la ICTS SOCIB estableix amb universitats d'àmbit nacional i internacional per acollir alumnat universitari d'estada per a la realització de mòduls pràctics. A més, la ICTS SOCIB també dirigeix Tesis Doctorals i proporciona orientació i suport per a la realització de Treballs Final de Grau (TFG) i Treballs Final de Màster (TFM) relacionats amb l'àmbit de l'oceanografia.