Resum executiu

El Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) (SOCIB) es va crear en 2007 i forma part del mapa Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) formalment des del 2014. La ICTS SOCIB és un consorci públic entre el Ministeri de Ciència i Innovació, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. Situada al Parc Bit, Palma, compta amb un equip multidisciplinari que treballa amb un objectiu compartit: avançar en el coneixement, la comprensió i la gestió sostenible de l’oceà global i el mar Mediterrani. Per a això, la ICTS SOCIB opera un sistema d’observació i predicció que monitora de manera contínua el Mediterrani occidental, recollint dades a través de diverses plataformes, incloent-hi radars costaners d’alta freqüència, sistemes de monitorització integral de platges, gliders o planadors submarins autònoms, plataformes d’observació lagrangianes (perfiladors ARGO i boies de deriva superficials), boies oceanogràfiques, estacions meteorològiques i del nivell del mar, i el Vaixell Oceanogràfic (V/O SOCIB). Les dades oceàniques recollides, de valor estratègic en la recerca marina, poden consultar-se en temps real i en accés obert a través del repositori institucional de la ICTS SOCIB. El sistema de predicció disposa de tres models predictius: i) el Western Mediterranean OPerational forecasting system (WMOP); ii) El Sistema Autònom de Predicció de l’Onatge (SAPO); i iii) el Balearic RIssaga Forecasting System (BRIFS). A més, la ICTS SOCIB implementa aplicacions i solucions digitals per promoure la gestió marina i costanera basada en l‘evidència científica i ofereix serveis d’assessoria experta en gestió ambiental i oceanografia operacional. Així mateix, treballa per fomentar el coneixement que la ciutadania té sobre l‘oceà (cultura oceànica) a través d’activitats i recursos innovadors per a tots els públics.

En aquest context, l’objectiu general de la ICTS SOCIB és semblant al de les infraestructures de recerca marina líders a nivell internacional i es concreta en donar suport a la comunitat científica, tecnològica i industrial i oferir-li accés a dades metoceàniques i a instal·lacions científiques singulars per donar suport a la recerca marina. Lligats a la seva missió, els seus objectius específics són: i) operar un sistema d’observació i predicció que aporti dades metoceàniques de qualitat contrastada, en temps real i en accés obert; ii) impulsar la recerca marina i l’oceanografia operacional, amb la finalitat de generar coneixement entorn de la variabilitat de l’ecosistema marí, la salut de l’oceà i el canvi global; iii) transferir el coneixement en ciències i tecnologies marines mitjançant el desenvolupament d’aplicacions, solucions digitals i serveis dirigits a sectors estratègics, la formació en oceanografia i el foment de la cultura científica sobre l’oceà.