Estudi Pilot a la Badia de Palma, Mallorca, Illes Balears

L’estudi pilot de la Badia de Palma és un treball tècnic que es basa en la Gestió Integrada de les Zones Costaneres i Marines (GIZCM) entesa com una fusió dels principis de l’Ordenació Espaial Marina (OEM) i la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC). L’objectiu principal d’aquest treball és el desenvolupament d’eines d’anàlisi espaial per recolzar la presa de decisions associades amb el desenvolupament sostenible de la zona costanera i marina adjacent, utilitzant la Badia de Palma com zona pilot.  

Aquest treball s’està desenvolupant de forma gradual a través d’una sèrie d’estudis tècnics. Els estudis respondran a diverses necessitats científiques i a prioritats de la societat de les Illes Balears, i podran afavorir la presa de decisions per assolir un desenvolupament sostenible. Tot i que aquests estudis s’aplicaran a la zona costanera de la Badia de Palma, es desenvoluparan processos metodològics aplicables a altres zones d’estudi, tant a les Illes Balears com a nivell internacional.

El primer pas de l’estudi pilot de Gestió Integrada de la Zona Costanera i Marina (GIZM) a la Badia de Palma ha estat una Caracterització Espaial de la Zona Costanera i Marina, que és una proposta de delimitació de l’àmbit costaner-marítim de la zona. Actualment, com a segon pas, s’està desenvolupant un estudi sobre la sensibilitat de la línea de costa, específicament, el possible comportament dels materials que constitueixen la línea de costa davant d’un potencial abocament d’hidrocarburs (http://www.socib.es/?seccion=siasDivision&facility=sacosta).