Nova Publicació: La presència anòmala d'un remolí anticiclònic al Mediterrani occidental

Investigadors de la ICTS SOCIB, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i la Université de Liège, identifiquen la presència anòmala d'un remolí oceànic d'uns 60 km de radi al Mediterrani occidental durant la tardor de 2017. Publicat a Journal of Operational Oceanography, l'estudi Anticyclonic Eddy Anomaly: impact on the boundary current and circulation in the western Mediterranean Sea forma part de l'últim informe sobre l'estat de l'oceà global i dels mars regionals de la Unió Europea.

Remolí anticiclònic al mar balear durant la tardor-hivern del 2017 descrit per observacions de satèl·lits

 

Aquest treball compta amb el suport de “la Caixa” a través del projecte MEDCLIC, que lidera juntament amb la ICTS SOCIB.

Coneix més: A la caça de remolins al Mediterrani

 


Article de referència: Eva Aguiar, Mélanie Juza, Baptiste Mourre, Ananda Pascual, Evan Mason, Aida Alvera-Azcárate, Joaquín Tintoré, Anticyclonic Eddy Anomaly: impact on the boundary current and circulation in the western Mediterranean Sea. Publicat a: von Schuckmann K, Le Traon P-Y, Smith N, Pascual A, Djavidnia S, Gattuso J-P, Grégoire M, Nolan G, Aaboe S, Aguiar E, et al. 2019. Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3. Journal of Operational Oceanography. 12:S1–S123.

Attached files