La ICTS SOCIB i l'IEO uneixen ecologia i oceanografia operacional per aconseguir una gestió pesquera sostenible de la tonyina

Dia Mundial de la Tonyina

  • Investigadors de la ICTS SOCIB i l'IEO desenvolupen índexs d'abundància de la tonyina vermella de l'Atlàntic i la bacora a l'arxipèlag balear, en el marc del projecte Bluefin tuna, que contribueix a gestionar les pesqueries de tonyina de forma sostenible.

Avui és el Dia Mundial de la Tonyina que destaca la importància d'una gestió pesquera sostenible per evitar que les poblacions de tonyina es redueixin perillosament. Aquest és l'objectiu dels índexs d'abundància de la tonyina vermella de l'Atlàntic i la bacora a l'arxipèlag balear, desenvolupats en el marc del projecte Bluefin Tuna del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) i l'Instituto Español de Oceanografía (IEO). Aquests índexs suposen una font d'informació clau per a l'estudi de les tendències poblacionals d'aquests túnids al Mediterrani i poden consultar-se a l'Informe Mar Balear 2021 de la Fundació Marilles, que recopila informació sobre l'estat del medi marí per millorar la seva gestió i assegurar la seva conservació. A més, recentment, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT, per les seves sigles en anglès) ha aprovat l'índex d'abundància de la tonyina vermella de l'Atlàntic com a indicador clau en els sistemes d'avaluació de l'estat d'aquesta espècie.

Segons els científics, l'entorn marí que envolta l'arxipèlag balear presenta unes condicions oceanogràfiques úniques que fan que aquesta regió sigui especialment adequada per a la reproducció d'espècies de túnids i per al creixement de les fases primerenques de desenvolupament (ous i larves). Les temperatures durant els mesos de primavera i estiu, i els processos de retenció i dispersió afavoreixen el creixement i la supervivència d'aquestes espècies durant les seves primeres setmanes de vida. En particular, en el cas de la tonyina vermella (Thunnus thynnus), el mar Balear és l'àrea on s'han registrat fins a la data les densitats més elevades d'ous i larves de l'espècie, més grans que les observades en qualsevol altra zona de reproducció a escala global (golf de Mèxic, oceà Pacífic, oceà Índic).

En aquest context, els índexs larvaris d'abundància analitzen la variació temporal de la tonyina vermella de l'Atlàntic i la bacora i estan desenvolupats basant-se en el coneixement de les espècies (ecologia) i l'oceanografia operacional, que permet desenvolupar models predictius de zones de posta de la tonyina vermella. Segons els científics, aquests són els únics indicadors independents de la pesqueria que s'integren en l'avaluació de l'estat de les poblacions adultes de tonyina vermella de l'Atlàntic i de bacora del Mediterrani. A més, aquests índexs han estat especialment rellevants en el procés de monitorització, assessorament i gestió de la tonyina vermella per part de la ICCAT, impulsant la integració del coneixement científic en la gestió de les espècies i l'ecosistema.

 

Índice larvario de atún rojo: los valores se expresan en captura por unidad de área (CPUA), número de larvas de 2,5 mm por 10 m2. Fuente: imagen de atún rojo, www.planettuna.com; gràfica, Informe Mar Balear 2021.
 

Índex larvari de tonyina vermella: els valors s'expressen en captura per unitat d'àrea (CPUA), nombre de larves de 2,5 mm per 10 m2. Font: imatge de tonyina vermella, www.planettuna.com; gràfica, Informe Mar Balear 2021.

El 2011, la tonyina vermella va arribar als nivells més baixos en biomassa de reproductors de la història, col·locant-se a prop del col·lapse i, des d'aleshores, s'ha anat recuperant gradualment amb les mesures de restricció de talles mínimes i captures totals imposades per la ICCAT mitjançant el seu programa de recuperació de l'espècie. Així, les dades que aporten aquests índexs són part estructural dels models poblacionals elaborats per la ICCAT, a partir dels quals s'estableixen les quotes de pesca. Per tant, tenen un paper fonamental en la millora del procés d'avaluació de les poblacions i la seva gestió pesquera, que afecta 51 països.

Part del desenvolupament d'aquests índexs ha estat finançat també pel projecte europeu PANDORA ("Paradigm for Novell Dynamic Oceanic Resource Assessments"), en el qual participen la ICTS SOCIB i l'IEO. PANDORA pretén millorar els models actuals d'avaluació per garantir la sostenibilitat dels recursos marins. En particular, els investigadors de la ICTS SOCIB i l'IEO se centren en millorar el coneixement sobre la influència de les condicions ambientals en la supervivència i l'abundància de la tonyina vermella, així com explorar mecanismes per integrar aquest coneixement en els models d'assessorament pesquer. D'aquesta manera, la participació d'ambdues institucions en el projecte PANDORA suposa la continuïtat de Bluefin Tuna, amb l'objectiu de millorar la gestió i la conservació de la tonyina vermella i d'altres espècies afins.