“La ICTS SOCIB és acollida, aprenentatge, entusiasme i futur”, diu l’alumna de pràctiques Aida Pericàs

“Disposar de les eines, fonts de dades i metodologies necessàries per poder realitzar una anàlisi retrospectiva de la pressió exercida sobre la qualitat de les aigües portuàries del sistema portuari espanyol”. Aquest ha estat l’objectiu del treball d’Aida Pericàs Palou, alumna del Doble Grau en Ciències Ambientals i Ciències del Mar de la Universidad de Cádiz (UCA), durant la seva estada de pràctiques al Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB). Aquesta estada s'emmarca en el Conveni de Cooperació Educativa de la ICTS SOCIB i la UCA que regula les pràctiques externes dels estudiants de la UCA a la ICTS SOCIB, estimulant la formació de noves generacions d'oceanògrafs i oceanògrafes. Mentre es prepara per tornar a Cadis per finalitzar els seus estudis, amb la intenció de continuar treballant en aquesta anàlisi i fer el seu Treball de Fi de Grau (TFG) conjuntament amb SOCIB, Aida comparteix la seva experiència.

“La ICTS SOCIB es acogida, aprendizaje, entusiasmo y futuro”, dice la alumna de prácticas Aida Pericàs

  • Què és el que més t'atrau de treballar en el món de l'oceanografia?

La vida de tot el planeta depèn de forma directa o indirecta dels mars i els oceans, ja que aquests influeixen en els corrents, el clima, els fenòmens meteorològics... i són ecosistemes per a moltes espècies. Si s’hi produeixen canvis físics, químics, geològics o biològics, es poden alterar les condicions de tot el planeta. Per això, i tenint en compte el paper crucial dels oceanògrafs i les oceanògrafes, no vaig dubtar en estudiar aquesta carrera amb l’objectiu de poder contribuir en el futur a ampliar el coneixement sobre els oceans amb les meves investigacions.

  • Com va ser el teu primer dia al SOCIB? I el darrer?

El primer dia estava un poc nerviosa perquè eren les meves primeres pràctiques professionals i, malgrat que havia treballat en el tema a la Universitat, no ho havia fet amb profunditat. Gràcies a l’acollida que vaig tenir des del primer dia i seguint les pautes de la meva cotutora i investigadora marina de la ICTS SOCIB, Aina Garcia, qui treballa desenvolupant plans per protegir les costes enfront del canvi climàtic, he pogut millorar i aprendre molt al llarg d’aquestes setmanes. A més de coneixements específics com treballar amb dades de les diferents activitats portuàries que influeixen sobre la pressió dels ports i aplicar una metodologia per estudiar-ne l’evolució, he pogut conèixer com funciona una institució científica i l’ampli ventall d'oportunitats d'aprenentatge que ofereix. Pel que fa al meu darrer dia, no l’he viscut com un final sino com l’inici de la meva carrera investigadora, ja que marxo amb la intenció de seguir col·laborant amb SOCIB per fer el meu TFG.

  • Un repte: quatre setmanes en quatre paraules

Acollida, aprenentatge, entusiasme i futur.

  • Abans de marxar, una crida per animar a altres estudiants a fer les seves pràctiques a la ICTS SOCIB: Què els hi diries?

Aquí trobaran companys i companyes que, a més de compartir els seus amplis i diversos coneixements en oceanografia, sempre estan disposats a ajudar-te i a fer-te sentir com a casa. Sens dubte, tornaria a triar fer les pràctiques a la ICTS SOCIB.

Aquest conveni bilateral, que ha permès a Aida fer les pràctiques a la ICTS SOCIB, forma part de la col·laboració cientificotècnica entre la UCA i les ICTS SOCIB i PLOCAN. Aquesta col·laboració té l'objectiu d'habilitar la supervisió conjunta de Treballs Fi de Grau i Màster i Tesis Doctorals, a més de fomentar les pràctiques extracurriculars i facilitar la participació de les ICTS en iniciatives formatives (conferències, webinars, tallers, etc.) de la UCA.

Més informació