Les observacions de planadors submarins brinden nous coneixements sobre els percebes al Mediterrani occidental

Treball Fi de Màster conjunt entre la UIB i la ICTS SOCIB

Membres del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) i del departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han contribuït a la supervisió de la tesi de màster defensada el 28 de setembre per Raúl González, alumne del Màster en Ecologia Marina de la UIB. La tesi titulada “Percebes (Lepadidae) del Mediterrani occidental: diversitat, distribució i límits ambientals d'aquests resistents autoestopistes” ha seguit un enfocament multidisciplinari combinant oceanografia, biologia marina i genètica. Raúl González, sota la supervisió de Maria Capa (UIB), Nikolaos Zarokanellos i Eva Alou-Font (ICTS SOCIB), ha realitzat observacions d'aquests organismes a planadors submarins (vehicles autònoms i no tripulats) i objectes flotants a la deriva, on generalment es fixen, per aportar nous coneixements sobre els percebes al Mediterrani occidental.

L'anàlisi genètica ha revelat que la diversitat en aquesta regió havia estat prèviament infravalorada i s'han trobat dues espècies potencialment noves, molt semblants a d'altres ja descrites i reportades en aquesta àrea. A més, algunes de les poblacions examinades han demostrat tenir una distribució mundial àmplia i inconnexa, només explicable per la translocació involuntària d'individus al llarg de diferents regions biogeogràfiques. L'ús de planadors submarins durant un període de més d'un any ha permès als investigadors examinar la connectivitat de les seves poblacions i la resistència ambiental que aquests organismes han desenvolupat des d'uns pocs dies fins mesos, trobant que podrien sobreviure i créixer sota canvis significatius de pressió, salinitat, temperatura i concentració d'oxigen des que el planador submarí se submergeix en la superfície fins als 1000m.

Aquests resultats són significatius perquè no existien cites anteriors d'aquests organismes per sota dels 200m de profunditat. Ara, es continuarà treballant per analitzar la resposta fisiològica a aquests canvis dràstics en el seu entorn circumdant.

 

Figura 1: El panell superior esquerre indica la regió on es van desplegar els planadors submarins des de febrer de 2020 fins a maig de 2021. El panell superior dret mostra una espècie de la família Lepadidae, i els panells inferiors mostren planadors on s'han unit diferents espècies de percebes. Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).