Convocatòria d'ajuts per a la realització de TFM en ciències i tecnologies marines a la ICTS SOCIB

El Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), convoquen quatre ajuts per a persones matriculades a titulacions de màster universitari de la UIB per elaborar Treballs de Fi de Màster (TFM) relacionats amb les ciències i les tecnologies marines. El termini per presentar sol·licituds s'inicia el 26 d'octubre de 2021 i acaba el 9 de novembre de 2021 (inclòs).

Mitjançant aquests ajuts, la ICTS SOCIB i la UIB fomenten la iniciació a la investigació en el marc dels programes de màster universitari de la UIB amb orientació investigadora a través de l'elaboració d'un TFM sobre temàtiques relacionades amb les ciències i les tecnologies marines. Entre els programes de màster afins s’inclouen el Màster Universitari en Ecologia Marina, el Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada i el Màster Universitari en Enginyeria Industria.

En el marc d’aquesta convocatòria, es concediran un total de quatre ajuts econòmics de 500 euros mensuals durant un màxim de quatre mesos, cofinançats a parts iguals per la UIB i la ICTS SOCIB. Cada persona beneficiària de l’ajut tindrà un tutor acadèmic o tutora acadèmica per al TFM a la UIB, un orientador o orientadora de la ICTS SOCIB, i tindrà també a la seva disposició tota la informació continguda en les bases de dades SOCIB, així com accés, en la mesura de les possibilitats i la disponibilitat, a l'equipament científic i tècnic d’aquesta Infraestructura Cientificotècnica Singular (ICTS). La feina es realitzarà al SOCIB.

Els sol·licitants han d'accedir a l'aplicació específica habilitada al portal de beques del CEP, adjuntar tota la documentació requerida i formalitzar la sol·licitud.

Documents