“Al SOCIB, els geògrafs i les geògrafes també hi tenim un espai”, diu l’alumna de pràctiques de la UIB Margalida Ribas

Dos mesos de pràctiques al Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) han permès a l’alumna del Grau de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Margalida Ribas Muntaner, desenvolupar un mapa de zones d’erosió/deposició de tres platges de les Illes Balears. Margalida ha treballat sota la supervisió del tècnic de la instal·lació de Monitorització de Platges de la ICTS SOCIB, Francisco Fabián Criado, en el marc del projecte d’implementació del model CoastSat, per a l’aplicació de models d'aprenentatge automàtic a l'extracció de línies de costa a partir de dades satel·litàries. El mapa que ha desenvolupat és un exemple dels productes que es deriven de l'ús d'aquest model i permet mostrar la feina dels estudiants dels graus en Física i Geografia en pràctiques al SOCIB. Coincidint amb el final de la seva estada, Margalida comparteix la seva experiència.

“Al SOCIB, els geògrafs i les geògrafes també hi tenim un espai”, diu l’alumna de pràctiques de la UIB Margalida Ribas

  • En què has estat treballant al SOCIB?

En els últims dos mesos he treballat amb dades de les línies de costa de tres platges de les Illes Balears, que foren extretes per altres alumnes en pràctiques mitjançant el model CoastSat. Concretament, la meva feina ha consistit en crear un mapa interactiu amb el Sistema d’Informació Geogràfica QGIS per estudiar l’evolució d’aquestes línies de costa entre 2017 i 2021. Comparant la seva evolució entre anys i d’una estació a una altra podem saber com es comporta la platja i quina és la seva situació, per exemple, quan perd i quan guanya arena, quina és la seva tendència o com es troba actualment.

  • Què és el que més t'atrau de treballar en aquest àmbit?

Aquest ha sigut un context nou de treball per a mi, on he pogut veure de primera mà el que és treballar en equip i, sobretot, en un equipo compost per personal especialitzat amb diferents àmbits, i procedents de diverses disciplines, incloent-hi la geografia física, com és el meu cas.

  • Amb quins reptes t'has enfrontat a la teva feina? I què és allò que més t’ha agradat?

La majoria dels reptes es troben relacionats amb l’ús del software QGIS incloent-hi, per exemple, com trobar la millor manera de calcular allò que es necessita o de representar unes dades concretes i dissenyar un mapa interactiu i visual que pugui ser entès pel públic general, sense necessitat de tenir coneixements en geomorfologia-la branca de la geologia i de la geografia que estudia les formes de la superfície terrestre i els processos que les generen- litoral i el comportament de les platges.

El que més m’ha agradat és poder aprendre a fer coses noves amb aquest software i augmentar els meus coneixements en Sistemes d’Informació Geogràfica. A més de treballar en un projecte relacionat amb la geomorfologia que permet conèixer l'estat i els canvis en les platges arenoses, i aplicar aquests coneixements a la gestió i la recuperació de les platges.

  • Quins plans tens per als propers mesos i què has après al SOCIB que creus serà particularment útil per a la teva carrera?

Els propers mesos em dedicaré a finalitzar els meus estudis i complementar-los amb pràctiques extracurriculars relacionades amb la meteorologia. Al SOCIB, he descobert un món nou molt vinculat a la geografia física on els geògrafs i les geògrafes també hi tenim un espai, i molts cops això no es veu o nosaltres com estudiants no ho sabem.

  • Per acabar, una crida per animar a altres alumnes a fer les seves pràctiques al SOCIB: Què els hi diries?

El SOCIB és un lloc ideal per veure com treballen diferents equips en la recerca i el tractament de dades, com es combinen aquells treballs més de camp amb el posterior tractament de les dades que s’extreuen i tota la feina que fa la gent que treballa aquí. És un dels pocs lloc de pràctiques que s’ofereixen des de la UIB destinat a una persona que li agradi la geografia física i tot allò amb què està relacionada.