BEAMON Viewer: La ICTS SOCIB llança una nova APP que monitoritza les platges de Balears en temps real

  • Aquesta aplicació web gratuïta permet obtenir dades i imatges en temps real de les platges de Cala Millor i Palma (Mallorca) i de la Platja de Son Bou (Menorca).

Els ecosistemes costaners estan cada cop més amenaçats per les causes immediates del canvi climàtic, com l'augment del nivell del mar o la intensificació de les tempestes. Estan en constant canvi a causa de l'acció de les onades i, per això, requereixen observacions contínues per entendre l'estat de les platges. Aquestes observacions proporcionen dades fiables que permeten comprendre la resposta de les platges davant d'esdeveniments de tempesta (processos a curt termini) i la seva evolució davant de l'augment del nivell del mar (processos a llarg termini), per desenvolupar models conceptuals i millorar les capacitats predictives. A més, són útils per a la gestió i la recuperació de platges, permetent identificar problemes d'erosió costanera o problemes ambientals, avaluar danys després de tempestes i dur a terme una planificació urbanística sostenible, entre d'altres.

Ara, coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans, el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) llança una nova aplicació web interactiva d’ús senzill que permet accedir de forma gratuïta a imatges en temps real, així com dades d'onades, corrents i condicions meteorològiques capturades per les estacions de monitorització de platges instal·lades a la costa de les Illes Balears: Cala Millor i Platja de Palma (Mallorca), i Son Bou (Menorca). També ofereix imatges i dades històriques sobre onades, corrents, condicions meteorològiques i morfologia de la platja, per fer un seguiment dels canvis morfològics de les platges mitjançant l'anàlisi de més d'una dècada de productes de dades i imatges.

BEAMON Viewer està dissenyada per a tota mena d'usuaris, des d'investigadors especialitzats fins a gestors ambientals i públic general, amb opcions senzilles i avançades per cobrir una àmplia gamma d'interessos. Amb uns quants clics, l'aplicació permet accedir a les últimes imatges de cada estació de monitorització, així com a dades històriques, a més de comparar imatges o obtenir productes d'imatges relacionats amb una onada o condició climàtica, com l'alçada de les onades. En particular, l'eina de comparació d'imatges permet als usuaris comparar ràpidament productes d'imatges de dates diferents, fet que possibilita una àmplia gamma d'anàlisis (és a dir, morfològics, sociològics o ambientals).

SOCIB BEAMON Viewer image comparison tool

A més, l'eina Data Discovery ofereix productes d'imatges relacionats amb una onada o una condició climàtica donades i permet als usuaris explorar un conjunt de dades d'acord amb el seu coneixement o interès. L'aplicació també permet obtenir quatre tipus de productes d'imatge: una instantània (snapshot), una imatge d'exposició temporal (timex), una imatge de variància (variance) i una imatge d'evolució temporal d'un perfil de píxels al llarg de la zona de surf i swash durant l'adquisició d'imatges (time-stack).

Més informació

BEAMON Viewer ha estat dissenyada per la instal·lació de Monitorització de Platges de la ICTS SOCIB per contribuir a la caracterització i la gestió adequada dels sistemes costaners mitjançant el sistema modular integral de monitorització (MOBIMS) compost per un sistema de videomonitorització costanera, un Perfilador de Corrent Acústic Doppler (ADCP), una estació meteorològica i un programa de mostreig batimètric i de sediments gestionat per la ICTS SOCIB.