La ICTS SOCIB participa en el projecte europeu LIFE AdaptCalaMillor per impulsar l'adaptació al canvi climàtic de Cala Millor

Aquest dilluns 12 de setembre, el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) ha participat en la presentació del projecte LIFE AdaptCalaMillor, per impulsar l'adaptació al canvi climàtic a llarg termini del sistema de platges i l'àrea urbana de la badia de Cala Millor. Aquesta iniciativa del Govern de les Illes Balears, seleccionada per la Comissió Europea per formar part del seu subprograma de «Mitigació i adaptació al canvi climàtic» a partir de l’1 de gener de 2023 i amb una durada de 5 anys, pretén augmentar la resiliència de les infraestructures, els serveis ecosistèmics i la socioeconomia davant els efectes del canvi climàtic. Amb aquest objectiu, incorpora les autoritats competents nacionals, regionals i locals de la zona costanera per ser informades i formades sobre riscos basats en la ciència i solucions integrades d'adaptació per a Cala Millor.

La ICTS SOCIB participa en el proyecto europeo LIFE AdaptCalaMillor para impulsar la adaptación al cambio climático de Cala Millor

Platja urbana de Cala Millor, Mallorca. GOIB.

A partir de projeccions per 2050 i 2100, els impactes derivats del canvi climàtic en el litoral Balear apunten a la pèrdua de platges i a l'afectació d'edificacions i d’infraestructures, el que afectarà el turisme, principal activitat econòmica de la zona. Segons els resultats del projecte PIMA ADAPTA COSTAS, en el qual també ha participat la ICTS SOCIB, la platja urbana de Cala Millor resultaria afectada per una pèrdua de platja seca d'entre un 33 i un 66 % el 2100, tots dos escenaris considerant les condicions climàtiques menys favorables. El procés d'erosió seria per a qualsevol esdeveniment irreversible, atès que el fons de la platja està limitat pel passeig marítim i tant la fisiografia com els usos humans impossibiliten la seva reculada.

En aquest context, LIFE AdaptCalaMillor pretén augmentar la resiliència de les platges, a partir de noves metodologies basades en l’evidència científica i en esquemes participatius i de governança, com són la implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre planificació i gestió costanera. La ICTS SOCIB coordinarà aquest procès participatiu de presa de decisions per a seleccionar les mesures d’adaptació al canvi climàtic per a Cala Millor. Així, s’espera que l'aplicació a Cala Millor doni lloc a la definició d'un projecte d'adaptació a llarg termini basat en la comprensió i l'acord d'un ampli ventall d'actors que comparteixen interessos i competències en aquesta badia. La seva implantació minimitzará els efectes físics, ambientals i socioeconòmics previstos per a aquest tram de la costa de Mallorca.

Com a part del projecte, en l'àmbit geogràfic―que comprèn 1,5 km2 de la platja micromareal de badia semiencaixada, un perímetre de 5 km i una amplària d'1,5 km des de la línia de la costa fins a aproximadament 20 m de profunditat―, s'elaboraran mapes de perills, vulnerabilitats i riscos per a les dimensions físiques, ambientals i socioeconòmiques relacionades amb els escenaris per a les escales a mitjà i llarg termini de 2030 i 2050. A continuació, seguint una metodologia multidisciplinària integrada ad hoc, es combinaran i s’avaluaran els impactes i els riscos associats per a l'elaboració de mapes multirisc que serviran per decidir sobre estratègies d'adaptació integrades a escala local. Aquesta metodologia inclourà mesures urbanes, legislatives, socioeconòmiques, físiques i ambientals compatibles entre si. La ICTS SOCIB tindrà un paper fonamental en el desenvolupament d’aquesta metodologia que permetrà quantificar, integrar i comparar múltiples vies de risc per a un conjunt seleccionat d’efectes, amb l'objectiu final de millorar la presa de decisions intersectorials, la protecció climàtica i la planificació de l'adaptació. Finalment, es redactarà un pla conceptual i d'avantprojecte d'urbanització del litoral de Cala Millor per a una superfície total de 85.795,4 m2.

Aquest projecte ha estat promogut i liderat per la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern, a través de la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic, i en coordinació amb la ICTS SOCIB, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA CSIC-UIB), la Universitat de les Illes Balears (UIB), l'Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria (IHCantabria), la Universitat de Cantàbria (UC), el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar, l'Associació Hotelera de la Badia de Cala Millor, la Fundació Conama i el laboratori de paisatges LANDLAB.

LIFE AdaptCalaMillor és un dels 9 projectes seleccionats a tota la Unió Europea en l'eix de governança al 2021, i ha obtingut una subvenció de 1.376.424 euros d'aquest programa europeu per a projectes de medi ambient, natura i acció pel clima.