El Mediterrani occidental va assolir temperatures rècord el 2022

  • El 2022, el Mediterrani occidental i el mar Balear van patir les temperatures oceàniques més càlides registrades des del 1982, a més d'onades de calor marines sense precedents en durada i intensitat.
  • El Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) ha implementat aplicacions que proporcionen informació contínua i actualitzada sobre les variacions de la temperatura oceànica i les onades de calor marines, entre altres indicadors oceànics, al mar Mediterrani, per a les darreres quatre dècades.

Mélanie Juza. En els darrers anys, el nombre de períodes amb rècords d'anomalia positiva de temperatura i esdeveniments d'onades de calor ha augmentat a nivell mundial (IPCC, 2021). Recentment, 2022 ha estat “l'any dels extrems, amb molts rècords batuts”, tal com ha destacat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (2022 Global Climate Highlights). En particular, 2022 ha estat el cinquè any més càlid registrat al món, mentre que va ser el segon any més càlid amb l'estiu més calorós mai registrat a Europa.

L'escalfament global afecta les temperatures tant atmosfèriques com a oceàniques. En particular, el mar Mediterrani és una de les regions més vulnerables al canvi climàtic (Lionello and Scarascia, 2018) i respon ràpidament a l'escalfament global. Concretament, el ritme d'escalfament de la superfície del mar Mediterrani és tres o quatre vegades superior al de l'oceà global (Juza and Tintoré, 2021, von Schuckmann et al., 2020) i les onades de calor marines han augmentat considerablement en durada , freqüència i intensitat en els darrers anys (Juza et al., 2022, Dayan et al., 2022).

Temperatura oceànica més càlida

El 2022, el mar Mediterrani va patir la temperatura de la superfície del mar més càlida registrada des del 1982, amb una mitjana anual de 20,7 ºC (Figures 1 i 2). 2022 ha estat el cinquè any amb la temperatura de la superfície del mar més càlida registrada a la conca oriental (21,4 ºC) i el primer any a la conca occidental (20,4 ºC), amb una primavera, estiu i tardor amb la temperatura de la superfície del mar més càlida mai observada (19,0, 26,1 i 20,2 ºC, respectivament). Aquesta, a més, continua augmentant amb una tendència positiva significativa. En particular, al mar Mediterrani i al mar Balear ha augmentat en 1,49+/-0,002 i 1,55+/-0,003 ºC, respectivament, en el període 1982-2022.

Sea surface temperature in Mediterranean Sea in 2022

Sea surface temperature in the Mediterranean Sea. Summer 2022

Figura 1. Mapes de mitjana anual (a dalt) i estival (a baix) de la temperatura de la superfície del mar Mediterrani el 2022.
 

Annual mean sea surface temperature from 1982 to 2022 (ºC)

 Figura 2. Sèries temporals de la temperatura de la superfície del mar anual mitjana a la mar Mediterrània, les seves conques oriental i occidental des del 1982 fins al 2022.

Aquest ràpid augment de la temperatura de la superfície del mar s'associa a un nombre creixent d'esdeveniments extrems. Concretament, el 2022, el Mediterrani occidental va patir temperatures extremes i diverses onades de calor marines en cadena i amb caràcter excepcional per la seva aparició inicial primerenca a l'any (el maig i el juny), així com per la seva durada, extensió espacial i intensitat. Totes les regions del Mediterrani occidental van experimentar esdeveniments de temperatures extremes sense precedents. Al mar Balear, es van observar cinc onades de calor marines des del maig fins al desembre del 2022 (Figura 3). El 13 d'agost del 2022, es va registrar una mitjana de la temperatura de la superfície del mar de 29,2 ºC en aquesta regió, que corresponia a una anomalia de 3,3 ºC (respecte a la mitjana d'aquell dia en el període 1982-2015). Aquesta és la temperatura mitjana més alta registrada a la regió, superant el rècord regional anterior de l'estiu de 2003. A la regió de les Illes Balears, el 2022 ha estat l'any amb més dies d'onades de calor marines (230 dies), en el període 1982-2022 a la mateixa regió (Figura 4).

Daily sea surface temperature in the Balearic Sea (ºC)

 Figura 3. Sèries temporals de la temperatura de la superfície del mar diària mitjana al mar Balear el 2022. Les onades de calor marines també estan indicades.

Marine heat wave total days - 2022

Figura 4. Mapa de dies totals d'onades de calor marines al mar Mediterrani el 2022.

És important esmentar que aquests valors són mitjanes a la regió de les Illes Balears i que localment es van trobar temperatures més càlides, ja que hi ha variacions espacials importants. Durant l'estiu del 2022, es van observar valors superiors a 32ºC al Canal d'Eivissa o al llarg de la costa de les Illes Balears. En algunes zones del Mediterrani occidental, en particular a les aigües franceses, la temperatura de la superfície del mar va estar fins a 6ºC per sobre del valor normal.

Aplicacions de visualització web

La monitorització sistemàtica i a llarg termini de l'oceà mitjançant l'observació satelital possibilita l'estimació de variables oceàniques essencials, com ara la temperatura de la superfície del mar, i les seves variacions en les darreres dècades. Com a Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) i observatori marí del Mediterrani, la ICTS SOCIB ha implementat aplicacions d'accés obert que ofereixen una visualització d'informació contínua i actualitzada sobre l'estat i la variabilitat del mar Mediterrani, en les diferents subregions i en diferents escales temporals. Aquestes eines de visualització han estat possibles gràcies al Servei Marí Copernicus que distribueix dades històriques i en temps gairebé real amb alta qualitat i accés obert. Aquestes aplicacions web d'ús amigable han estat dissenyades tant per a la comunitat científica com per als responsables de polítiques públiques mediambientals, a més de per a la docència de l'oceanografia en l'àmbit acadèmic.

Articles de referència

  • Juza, M. and Tintoré, J. (2021). Multivariate sub-regional ocean indicators in the Mediterranean Sea: from event detection to climate change estimations, Frontiers in Marine Science, 8:610589, https://doi.org/10.3389/fmars.2021.610589.
  • Juza, M., Fernández-Mora, A., and Tintoré, J. (2022). Sub-regional marine heat waves in the Mediterranean Sea from observations: long-term surface changes, sub-surface and coastal responses, Frontiers in Marine Science, 785771, https://doi.org/10.3389/fmars.2022.785771.