Investigadors de la ICTS SOCIB publiquen deu anys de dades morfodinàmiques de la platja de Cala Millor, Mallorca

  • La revista d'accés obert Scientific Data publica un conjunt de dades morfològiques i hidrodinàmiques de la platja de Cala Millor en les Illes Balears. 

Investigadors del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB), l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han publicat un conjunt de dades morfològiques i hidrodinàmiques de més d'una dècada de la platja urbana micromareal de Cala Millor (Illes Balears, mar Mediterrani Occidental). Aquest conjunt de dades o dataset de gran interès científic, s’ofereix de manera gratuïta i sense restriccions, a través de la revista d'accés obert Scientific Data. El conjunt de dades inclou topobatimetrías, posicions de línia de costa obtingudes per videomonitorizació, paràmetres meteorològics, informaciò sobre corrents, així com dades d’onatge i de nivell de la mar a partir de mesuraments del Perfilador Acústic de Corrents Doppler (ADCP). També s'inclouen valors referents a la grandària de sediment.

Segons els autors, aquest conjunt de dades es pot utilitzar en la modelització de patrons d'erosió-deposició i també en el calibratge de models d'evolució de platges i, com a resultat, proposar accions d'adaptació i mitigació en platges, d’acord amb diferents escenaris de canvi global.

Una dècada d'un programa integral de monitorització de platja

“La monitorització sistemàtica i sostingut de l'onatge i la morfologia de les platges és crucial per a comprendre els processos morfodinámiques que determinen l'evolució d'aquestes, analitzar els efectes del canvi climàtic en les costes i així millorar els models de predicció”, explica Àngels Fernández, responsable de la Instal·lació de Monitorització de Platges de la ICTS SOCIB i coautora d'aquest conjunt de dades. En 2011 es va iniciar un programa integral de monitorització de la platja de Cala Millor a Mallorca (Illes Balears). Aquest projecte pioner en la costa mediterrània, ha tingut com a finalitat proporcionar una sèrie temporal llarga de dades morfodinámiques de Cala Millor, una platja de sorra carbonatada, micromareal i de badia semiencajada enfront d'una pradera de Posidonia oceanica. Ara, després de més d'una dècada de recopilació de dades morfodinámiques, Cala Millor s'ha convertit en una de les platges més estudiades en el mar Mediterrani i referent per a l'estudi d'altres platges de característiques similars.

A més, al llarg dels anys, "el programa de monitorització de platges implementat a les Illes Balears, a través de l'estreta col·laboració amb investigadors nacionals i internacionals i parts interessades, ha aconseguit obrir una nova línia de recerca, en suport a la presa de decisions i la gestió de platges urbanes basada en la ciència”, destaca Joaquín Tintoré, director de la ICTS SOCIB i coautor del conjunt de dades. A més aquest programa ha permès involucrar activament a les autoritats regionals, parts interessades i la comunitat local dins el procés "el programa ha desenvolupat productes i solucions científiques que aborden problemàtiques específiques. A més, aquest enfocament col·laboratiu ha generat confiança i fomentat un intercanvi efectiu de coneixements, beneficiant tant a la comunitat científica com a la població local", afegeix el director de la ICTS SOCIB.

Figura: a) Mar Mediterrani Occidental, el quadre vermell indica la localització de Mallorca. b) Mallorca, el quadre vermell indica la ubicació de la platja de Cala Millor. c) Platja de Cala Millor, el punt vermell indica la localització de l'estació de videomonitorització de la platja i el triangle vermell la ubicació del perfilador ADCP submergit.
 

Mirant cap al futur: LIFE AdaptCalaMillor

Com a resultat d'aquests esforços, sorgeix el Projecte LIFE AdaptCalaMillor (que involucra a la ICTS SOCIB, IMEDEA CSIC-UIB i UIB), cofinançat per la Comissió Europea i que va començar al gener de 2023. Aquest projecte té com a objectiu principal dissenyar i implementar un procés participatiu de presa de decisions per a seleccionar les mesures d'adaptació al canvi climàtic basades en la ciència, per a la platja de Cala Millor i també garantir una governança participativa de la platja, en la qual s'escoltin les veus de totes les parts interessades, incloent-hi autoritats i ciutadania, convertint-lo en una iniciativa integral i adaptable per a la gestió sostenible de les platges enfront del canvi climàtic. Els processos i solucions aplicades a la platja de Cala Millor, també podran ser aplicables a altres platges urbanes en la costa mediterrània que comparteixen característiques i problemàtiques similars.

Més informació

Behind the paper. Tintoré, J. (2023). Ten years of morphodynamic data at a micro-tidal urban beach: Cala Millor (Western Mediterranean Sea. https://go.nature.com/3BXZmLL

Article de referència

Fernández-Mora, A., Criado-Sudau, F.F., Gómez-Pujol, L., Tintoré, J., & Orfila, A. (2023). Ten years of morphodynamic data at a micro-tidal urban beach: Cala Millor (Western Mediterranean Sea). Scientific Data 10(1), 301. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02210-2