La ICTS SOCIB fomenta la formació de les futures generacions en ciències marines

El Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) continua enfortint el seu compromís amb la formació de futures generacions en l'àmbit de les ciències i les tecnologies marines. Mitjançant una oferta de formació multidisciplinària i especialitzada, el personal de la ICTS SOCIB dirigeix ​​i tutela Treballs de Fi de Grau (TFG), Màster (TFM) i Tesis Doctorals, a més de coordinar pràctiques externes curriculars i extracurriculars.

Per assolir aquests objectius, estableix convenis de cooperació educativa amb universitats i institucions de recerca a nivell autonòmic, nacional i internacional, entre les quals destaca la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de Cádiz (UCA), l'IMT Atlantique, a França, i la University of the Aegean, a Grècia, entre d'altres. Durant el curs 2023-2024, SOCIB ha acollit nombrosos estudiants i professionals en formació, destacant la diversitat i la profunditat dels projectes desenvolupats.

Projectes destacats del curs 2023-2024

Durant el curs 2023-2024, s'han dut a terme nombrosos projectes destacats a diverses àrees acadèmiques i de recerca.

En l'àmbit de l'oceanografia física, SOCIB ha tutoritzat Carla Chevillard, estudiant de l'IMT Atlantique (Brest, França), en oceanografia física i ciència de dades oceàniques, i Athina Pantazi, Erasmus+ Trainee procedent de la University of the Aegean (Lesbos, Grècia). Carla ha centrat la seva investigació en la variabilitat del Mediterrani nord-occidental en el context del canvi climàtic. Ha estudiat la resposta oceànica, tant en superfície com en aigües profundes, a l'escalfament global i els esdeveniments extrems de calor a partir d'observacions multiplataformes (flotadors Argo, satèl·lits i gliders o planadors submarís). Per la seva banda, Athina ha realitzat una estada Erasmus+ enfocada al processament i el control de qualitat de dades i metadades de plataformes autònomes, com gliders. Ha treballat en la neteja de dades, el desenvolupament d'scripts per a la gestió d'arxius NetCDF i l'anàlisi de variables com temperatura i salinitat als Canals d'Eivissa i Mallorca.

En ecologia marina, SOCIB ha tutoritzat Yago Baragano i Núria Bujosa, estudiants del Màster en Ecologia Marina de la UIB. Yago va realitzar el seu TFM titulat "Under pressure: Assessing the ecological boundaries of the epipelagic goose barnacle Lepes anatifera using ocean gliders and laboratory experiments", que utilitza tecnologia de gliders i experiments de laboratori per explorar els límits ecològics del percebe Lepes anatifera. Aquest treball ha estat publicat a la prestigiosa revista científica Marine Pollution Bulletin i Yago ha rebut el premi "Càtedra de la Mar Iberostar Foundation" per la seva realització. La Núria duu a terme les seves pràctiques en el marc del projecte LIFE AdaptCalaMillor, rebent formació multidisciplinària sobre un enfocament participatiu i de governança multinivell per seleccionar possibles mesures per a l'adaptació progressiva i a llarg termini de platges urbanes al canvi climàtic.

En ciència ciutadana, intel·ligència artificial i dinàmica litoral, SOCIB està tutoritzant Josep Oliver, Francesc Bernat i José David Pérez, estudiants de la UIB. Josep i José David estan formant-se en mètodes d'observació costanera basats en l'explotació d'imatges RGB amb tècniques d'intel·ligència artificial per obtenir característiques clau de l'entorn costaner. El Francesc està adquirint coneixements sobre diverses metodologies d'extracció de línies de costa a través d'imatges.

En ciències de dades, SOCIB ha tutoritzat Refo Ilmiya, estudiant del Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de la UIB, que ha desenvolupat un sistema basat en blockchain per rastrejar l'ús de conjunts de dades oceanogràfics, garantint la integritat de les dades i promovent la transparència en la investigació ambiental.

Finalment, Ismael Cubero, estudiant del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UCA, ha brindat suport en el procés de llançament de la nova web corporativa i implementant optimitzacions per millorar-la.

La ICTS SOCIB no només proporciona un entorn d'aprenentatge avançat i pràctic, reforçant el seu compromís amb la investigació interdisciplinària i la innovació científica, sinó que també promou activament la comunicació científica i la sensibilització ambiental, preparant les generacions futures per enfrontar els reptes del medi marí amb coneixements sòlids i una visió integral.