Missió, visió i objectius

Missió

La missió de SOCIB és operar un sistema d'observació i predicció de l'oceà costaner, una infraestructura científica i tecnològica que proporcioni fluxos de dades oceanogràfiques gratuïtes, obertes i amb control de qualitat, a més de l'administració de dades i la preservació a llarg termini, amb la finalitat de:

 • Donar suport al desenvolupament de la recerca i la innovació en temes clau establerts internacionalment, com el paper de l'oceà al sistema climàtic a escala interanual, la interacció entre corrents i remolins, abordar els intercanvis verticals i la variabilitat física i dels ecosistemes, la variabilitat a la morfodinàmica costanera i la variabilitat del nivell del mar en resposta al canvi climàtic.
 • Donar suport (a llarg termini) a les necessitats estratègiques de la societat en el context del canvi global: gestió sostenible, mitigació basada en la ciència i estratègies d'adaptació, i també el desenvolupament de polítiques i eines operatives per al suport a la presa de decisions.
 • Consolidar l'oceanografia operacional, des de les Illes Balears, a Espanya i Europa, contribuint a establir un centre d'excel·lència ben estructurat en un marc internacional.

Visió

A llarg termini, la nostra visió és la d’avançar en el coneixement dels processos físics i multidisciplinars i les interaccions no lineals per a detectar i quantificar canvis en els sistemes costaners; entendre els mecanismes que els regulen i predir-ne l’evolució i/o adaptació sota, per exemple, diferents escenaris de l’IPCC.
Concretament el SOCIB estudiarà la preservació i la restauració de la zona costanera i la biodiversitat d’aquesta, a través de l’anàlisi de la vulnerabilitat degut a un canvi global amb nous enfocaments com els estudis de connectivitat i el disseny òptim d’àrees marines protegides per a avançar i establir progressivament una gestió sostenible de l’oceà i de les zones costaneres basada en la ciència.

Objectius

Els objectius del SOCIB són guiats per prioritats científiques internacionals, per l’estat actual de la tecnologia i, a més, pels interessos específics de la societat espanyola i de les Illes Balears.
Els objectius generals són dobles:

 • contribuir a estudiar i respondre els reptes científics, estratègics i tecnològics internacionals per a l’oceanografia operacional en l’oceà costaner i
 • millorar les activitats d’investigació i tecnologia en oceanografia operacional, que es realitza a les Illes Balears.

A través d’aquest treball, la ICTS SOCIB, per si mateixa i en conjunció amb institucions d’investigació associades, aspira a convertir-se en un sistema d’observació i de predicció costaner reconegut internacionalment; en una infraestructura de referència que contribuirà a l’excel·lència científica i a la transferència de tecnologia i la disseminació del coneixement i al mateix temps amb capacitat d’adaptar-se i de respondre les necessitats de la societat.


Els objectius específics del SOCIB identificats inicialment són:


1. Donar suport a la investigació contrastada en tres línies d’investigació establertes internacionalment que tenen una rellevància especial per a l’oceanografia i per a les necessitats socials a la regió balear, si entenem concretament:

 • El rol dels oceans en el sistema climàtic, l’impacte climàtic i els efectes de variabilitat climàtica en el mar Mediterrani.
 • La interacció entre els corrents predominants en el Mediterrani i els entorns sobre la plataforma i la influència d’aquests en la variabilitat de l’ecosistema.
 • La morfodinàmica costanera i la variabilitat del nivell del mar com a resposta al canvi climàtic.

2. Contribuir al desenvolupament de les tecnologies dedicades a l’oceanografia operacional i específicament:

 • Desenvolupar nous productes, sensors, eines i sistemes per a millorar les capacitats de temps real de les infraestructures observacionals i dels models numèrics.
 • Ampliar les activitats d’oceanografia operacional del SOCIB, afegint-hi plataformes, tècniques i processos nous i complementaris, en resposta a necessitats científiques, tecnològiques o socials.
 • Millorar progressivament la informació observada, afegint-hi noves variables, incrementant el rang d’escales espai temporals observades i desenvolupant productes i serveis addicionals en resposta als interessats.

3. Donar suport a les necessitats estratègiques de la societat en el context de canvi global:

 • A través del desenvolupament d’eines operacionals per a ajudar a la presa de decisions i a la transferència de coneixement per a la gestió sostenible de la zona costanera.
 • A través del desenvolupament de la gestió costanera i marina basada en la ciència, en el marc general de la ciència de la sostenibilitat.

4. Donar suport i fomentar l’ampli ús de les dades i dels serveis del SOCIB a través de:

 • Un sistema d’accés a dades obertes, ben dissenyat i fàcil d’emprar.
 • Associació amb organitzacions d’investigació externes.
 • Transferència de coneixement, mitjançant activitats de divulgació, d’educació, d’entrenament i de mobilitat.

5. Desenvolupar i mantenir una perspectiva internacional, amb la finalitat d’incrementar la visibilitat internacional de la ICTS, per a atreure la participació dels millors investigadors de tot el món i, a mig termini, per a avançar cap a la participació en el Marc europeu ESFRI.


6. Donar suport a les publicacions del SOCIB realitzades en col·laboració amb institucions d’investigació clau de les Balears, com l’IMEDEA (CSISC-UIB), COB-IEO i la UIB. I progressivament amb altres col·laboradors i socis clau nacionals i internacionals.